فارسي English
آخرین اخبار

انواع سوزنهای خونگیری لوله های خلا

کلمات کلیدی
: ,سوزن سیلیکونی ,لوله خلآ,سوزن خونگیری,vacuum,vitrex,لوله لخته,blood collection needles