فارسي English
آخرین اخبار

تماس با ما


 

آدرس : تهران – خیابان آفریقای شمالی - بلوار گلشهر – پلاک ۳

۲۲۰۵۸۷۱۲ (۰۲۱) - ۲۲۰۵۸۴۶۱ (۰۲۱) -۲۲۰۳۹۵۳۷ (۰۲۱) - ۲۲۰۳۹۵۳۸ (۰۲۱): تلفن

۲۲۰۵۳۵۴۷ (۰۲۱) :تلفکس

Email: info@behkoosh.com , instrumentsupport@behkoosh.com